Međunarodni željeznički promet

 • Izmjene i dopune Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) (NN-MU 3/23)
 • Izmjene i dopune Aneksa Propisa o međunarodno prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) (NN-MU 4/21)
 • Izmjene i dopune Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) – Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) (NN-MU 3/19)
 • Izmjene i dopune Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) (NN-MU 6/17)
 • Izmjene i dopune Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) (NN-MU 4/17)
 • Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) - Dodatak C - Propis o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) (NN-MU 8/13)
 • Izmjene i dopune te ispravak Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) - Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) (NN-MU 8/09)
 • Protokol od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine (Protokol 1999.) i Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine s pripadajućim dodacima (NN-MU 12/00)
 • Protokol od 3. lipnja 1999. o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF), od 9. svibnja 1980. (NN-MU 12/00)
 • Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. (NN-MU 12/00)
 • Protokol o povlasticama i imunitetima međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) (NN-MU 12/00)
 • Jedinstvena pravila glede Ugovora o međunarodnom željezničkom prijevozu putnika (CIV) (NN-MU 12/00)
 • Jedinstvena pravila u ugovorima za korištenje vozila u međunarodnom željezničkom prometu (CUV) (NN-MU 12/00)
 • Jedinstvena pravila o Ugovoru o korištenju infrastrukture u međunarodnom željezničkom prometu (CUI) (NN-MU 12/00)
 • Jedinstvena pravila o vrednovanju tehničkih standarda i prihvaćanju jedinstvenih tehničkih propisa primjenjivih na željeznička sredstva namijenjena korištenju u međunarodnom prometu (APTU) (NN-MU 12/00)
 • Jedinstvena pravila o tehničkom odobrenju za prihvatljivost željezničkih sredstava namijenjenih za korištenje u međunarodnom prometu (ATMF) (NN-MU 12/00)
 • Jedinstvena pravila vezana uz Ugovor o međunarodnom željezničkom prijevozu robe (CIM) (NN-MU 12/00)
 • Ugovor o željezničkom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine (NN-MU 4/96)
 • Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać-Knin i obavljanju nadzora od strane državnih graničnih tijela (NN-MU 4/01)