Međunarodni kombinirani prijevoz stvari

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari (NN M.u. 7/99, 7/02)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari  (NN M.u. 3/01, 6/01)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari (NN M.u. 10/00)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom kombiniranom prijevozu (NN M.u. 17/98)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o međunarodnom kombiniranom prijevozu (NN M.u. 4/98)
  • Europski sporazum o glavnim međunarodnim linijama kombiniranog prijevoza i sličnim instalacijama (AGTC) (NN M.u. 8/94)
  • Protokol o Europskoj konferenciji ministara transporta s Poslovnikom Europske konferencije ministara transporta i Završnim aktom S.l. M.u. 37/56 (NN. M.u. 12/93)
  •