Uprava kopnenog prometa i inspekcije

 
Inspekcija cestovnog prometa sudjelovala na drugom Cross border Enforcement (ACE) u Nizozemskoj
ZAGREB, 27.01.2019.
Inspekcijski nadzor na lokalitetu GP Bajakovo / GP Slavonski Brod
 
Inspekcija cestovnog prometa sudjelovala na drugom Cross border Enforcement (ACE) u Nizozemskoj
ZAGREB, 24.01.2019.
Inspekcijski nadzor na lokalitetu A1 PUO Draganić – smjer jug
 
Inspekcija cestovnog prometa sudjelovala na drugom Cross border Enforcement (ACE) u Nizozemskoj
ZAGREB, 23.01.2019.
Inspekcijski nadzor na lokalitetu autocesta A1 - odmorište Gornji Desinec u smjeru Zagreba
 
Inspekcija cestovnog prometa sudjelovala na drugom Cross border Enforcement (ACE) u Nizozemskoj
ZAGREB, 23.12.2018.
Nadzor prijevoza tereta i putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 
Inspekcija cestovnog prometa sudjelovala na drugom Cross border Enforcement (ACE) u Nizozemskoj ZAGREB, 5.10.2018.
 
Inspekcija cestovnog prometa sudjelovala na drugom Cross border Enforcement (ACE) u Nizozemskoj DORDRECHT, 22.06.2018.
Inspekcija cestovnog prometa sudjelovala na drugom Cross border Enforcement (ACE) u Nizozemskoj
 
Provedena akcija nadzora prijevoza tereta na autocesti A4, PUO Sesvete SESVETE, 06.06.2018.
Provedena akcija nadzora prijevoza tereta na autocesti A4, PUO Sesvete
 
Akcija nadzora prijevoza tereta i putnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ZAGREB, 14.11.2017.
Akcija nadzora prijevoza tereta i putnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 
Bilateralna akcija sa inspekcijom cestovnog prometa Mađarske ZAGREB, 18.08.2017.
Bilateralna akcija sa inspekcijom cestovnog prometa Mađarske
 
Održana bilateralna akcija inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta na GP. Bregana - Obrežje ZAGREB, 15.05.2017.
Održana bilateralna akcija inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta na GP. Bregana - Obrežje
 
Akcija nadzora prijevoza tereta na autocesti A3, PUO Donja Gračenica Donja Gračenica, 07.04.2017.
Akcija nadzora prijevoza tereta na autocesti A3, PUO Donja Gračenica
 
Zajednička akcija nadzora prijevoza tereta i putnika na autocesti A1, PUO Brinje ZAGREB, 06.04.2017.
Zajednička akcija nadzora prijevoza tereta i putnika na autocesti A1, PUO Brinje
 
Akcija nadzora prijevoza tereta na državnoj cesti D3 - GP Goričan - Letenye ZAGREB, 17.10.2016.
Akcija nadzora prijevoza tereta na državnoj cesti D3 - GP Goričan - Letenye
 
Akcija nadzora prijevoza tereta na državnoj cesti D46 - GP Tovarnik ZAGREB, 26.09.2016.
Akcija nadzora prijevoza tereta na državnoj cesti D46 - GP Tovarnik
 
Na graničnom prijelazu Donji Miholjac (HR) – Dravasczaboltz (H) održana bilateralna akcija inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza tereta i putnika ZAGREB, 11.07.2016.
Na graničnom prijelazu Donji Miholjac (HR) – Dravasczaboltz (H) održana bilateralna akcija inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza tereta i putnika
 
Na graničnom prijelazu Macelj - Gruškovje održana međunarodna bilateralna akcija nadzora cestovnog prijevoza putnika i tereta ZAGREB, 13.06.2016.
Na graničnom prijelazu Macelj - Gruškovje održana međunarodna bilateralna akcija nadzora cestovnog prijevoza putnika i tereta
 
Inspekcija cestovnog prometa sudjelovala na međunarodnoj multilateralnoj akciji nadzora cestovnog prijevoza putnika i tereta u Mađarskoj ZAGREB, 13.06.2016.
Inspekcija cestovnog prometa sudjelovala na međunarodnoj multilateralnoj akciji nadzora cestovnog prijevoza putnika i tereta u Mađarskoj
 
Provedena bilateralna akcija inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza tereta i putnika sa Inspekcijom cestovnog prometa iz Mađarske ZAGREB, 23.05.2016.
Provedena bilateralna akcija inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza tereta i putnika sa Inspekcijom cestovnog prometa iz Mađarske
 
Obavljena akcija nadzora prijevoza putnika, autotaksi prijevoza i prijevoza tereta na području grada Zadra ZADAR, 22.04.2016.
Obavljena akcija nadzora prijevoza putnika, autotaksi prijevoza i prijevoza tereta na području grada Zadra
 
Održan sastanak Mješovitog hrvatsko-ruskog odbora o međunarodnom cestovnom prometu MOSKVA, 18.04.2016.
Održan sastanak Mješovitog hrvatsko-ruskog odbora o međunarodnom cestovnom prometu
 
Odražana zajednička hrvatsko - slovenska akcija inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta na GP. Bregana - Obrežje ZAGREB, 18.04.2016.
Odražana zajednička hrvatsko - slovenska akcija inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta na GP. Bregana - Obrežje
 
Održana akcija nadzora prijevoza putnika i autotaksi prijevoza na području Grada Splita ZAGREB, 07.04.2016.
Održana akcija nadzora prijevoza putnika i autotaksi prijevoza na području Grada Splita
 
Akcija nadzora prijevoza tereta na autocesti A1, PUO Draganić DRAGANIĆ, 23.03.2016.
Akcija nadzora prijevoza tereta na autocesti A1, PUO Draganić
 
Akcija nadzora prijevoza tereta na autocesti A2 - PUO Crodux SVETI KRIŽ ZAČRETJE, 18.03.2016.
Akcija nadzora prijevoza tereta na autocesti A2 - PUO Crodux
 
Na A9 u oba smjera održana akcija nadzora cestovnog prijevoza tereta i putnika ZAGREB, 22.02.2016.
Na A9 u oba smjera održana akcija nadzora cestovnog prijevoza tereta i putnika
 
Akcija nadzora prijevoza tereta na državnoj cesti D5, GP Terezino Polje ZAGREB, 22.01.2016.
Akcija nadzora prijevoza tereta na državnoj cesti D5, GP Terezino Polje
 
U okviru "Božićne akcije" obavljen dvodnevni koordinirani inspekcijiski nadzor cestovnoga prometa ZAGREB, 22.12.2015.
U okviru "Božićne akcije" obavljen dvodnevni koordinirani inspekcijiski nadzor cestovnoga prometa
 
Obavljeni inspekcijski nadzori autotaxi prijevoza na području grada Zagreba ZAGREB, 10.12.2015.
Obavljeni inspekcijski nadzori autotaxi prijevoza na području grada Zagreba
 
Provedena akcija nadzora prijevoza putnika i tereta na odmorištu Bistrina ZAGREB, 29.08.2015.
Provedena akcija nadzora prijevoza putnika i tereta na odmorištu Bistrina
 
Provedena bilateralna akcija inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza putnika sa Inspekcijom cestovnog prometa iz Mađarske ZAGREB, 29.08.2015.
Provedena bilateralna akcija inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza putnika sa Inspekcijom cestovnog prometa iz Mađarske
 
OBAVIJEST: Obavljeni inspekcijski nadzori taxi prijevoza na području nekoliko gradova u razdoblju od 22. do 24. svibnja ZAGREB, 17.06.2015.
Treća međunarodna akcija inspekcijskog nadzora održana na graničnom prijelazu Donji Miholjac – Dravascabolc
 
OBAVIJEST: Obavljeni inspekcijski nadzori taxi prijevoza na području nekoliko gradova u razdoblju od 22. do 24. svibnja ZAGREB, 28.05.2015.
OBAVIJEST: Obavljeni inspekcijski nadzori taxi prijevoza na području nekoliko gradova u razdoblju od 22. do 24. svibnja
 
Obavljen višednevni inspekcijski nadzor taxi prijevoza na području grada Splita ZAGREB, 28.04.2015.
Obavljen višednevni inspekcijski nadzor taxi prijevoza na području grada Splita
 
Održana zajednička akcija nadzora cestovnog prometa na autocesti A1 u pravcu Zagreba ZAGREB, 27.02.2015.
Održana zajednička akcija nadzora cestovnog prometa na autocesti A1 u pravcu Zagreba
 
Obavljeni inspekcijski nadzori taxi prijevoza na području nekoliko većih gradova ZAGREB, 26.02.2015.
Obavljeni inspekcijski nadzori taxi prijevoza na području nekoliko većih gradova
 
U Istri održana akcija nadzora prijevoza tereta u cestovnom prometu ZAGREB, 13.02.2015.
U Istri održana akcija nadzora prijevoza tereta u cestovnom prometu
 
Provedena međunarodna akcija inspekcijskog nadzora vozila „Trans European Network of Transport“ ZAGREB, 03.12.2014.
Provedena međunarodna akcija inspekcijskog nadzora vozila „Trans European Network of Transport“
 
Održana sveobuhvatna akcija nadzora prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu BOŠNJACI, 24.10.2014.
Održana sveobuhvatna akcija nadzora prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu
 
Obavljen inspekcijski nadzor cestovnog prometa na graničnom prijelazu Mursko Središće ZAGREB, 19.09.2014.
Obavljen inspekcijski nadzor cestovnog prometa na graničnom prijelazu Mursko Središće
 
Ispektori cestovnog prometa sudjelovali su u zajedničkoj akciji nadzora cestovnog prijevoza putnika i tereta ZAGREB, 11.09.2014.
Inspektori cestovnog prometa sudjelovali su u zajedničkoj akciji nadzora cestovnog prijevoza putnika i tereta
 
Inspektori cestovnog prometa sa mađarskim kolegama obavili akciju inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta
 
ZAGREB, 02.09.2014.
Inspektori cestovnog prometa sa mađarskim i slovenskim kolegama obavili akciju inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta
 
Obavljen dvodnevni inspekcijski nadzor taxi prijevoza na Pagu ZAGREB, 18.08.2014.
Obavljen dvodnevni inspekcijski nadzor taxi prijevoza na Pagu
 
U Mađarskoj održana međunarodna akcija inspekcijskog nadzora javnog prijevoza putnika ZAGREB, 14.06.2014.
U Mađarskoj održana međunarodna akcija inspekcijskog nadzora javnog prijevoza putnika
 
Održana akcija inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza tereta GORIČAN / MURSKO SREDIŠĆE, 06.03.2014.
Održana akcija inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza tereta
 
Održani inspekcijski nadzori javnog linijskog županijskog i međužupanijskog prijevoza putnika ZAGREB, 17.02.2014.
Održani inspekcijski nadzori javnog linijskog županijskog i međužupanijskog prijevoza putnika
 
Održana akcija nadzora obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Splita SPLIT, 10.01.2014.
Održana akcija nadzora obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Splita


--------------------

ARHIVA