O B A V I J E S T - prijevoznicima kojima su izdane dozvole za obavljanje linijskog prijevoza putnika autobusima na županijskim i međužupanijskim linijama

Nastavno na najavljeno ublažavanje mjera od 11. svibnja 2020. godine i planiranu ponovnu uspostavu cestovnog prijevoza putnika autobusima uz posebne uvjete na županijskim i međužupanijskim linijama, pozivamo prijevoznike da, sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, započnu obavljanje prijevoza putnika na županijskim i međužupanijskim linijama za koje procjenjuju da ih je moguće održavati.

Kako je i dalje na snazi provođenje privremenih mjera koje se provode radi zaštite zdravlja stanovništva, prijevoznici zbog neobavljanja prijevoza putnika na odobrenim županijskim, međužupanijskim i međunarodnim linijama za koje procjene da ih nije moguće održavati iz organizacijskih ili ekonomskih razloga neće biti sankcionirani za razdoblje u kojem su izvanredne mjere na snazi.