O B A V I J E S T - prijevoznicima kojima su izdane dozvole za obavljanje linijskog prijevoza putnika autobusima na županijskim i međužupanijskim linijama

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na svojim internetskim stranicama 11. svibnja 2020. godine objavilo je Obavijest u kojoj se, zbog ublažavanja mjera donesenih zbog sprječavanja širenja bolesti COVID-19, pozivaju prijevoznici da započnu obavljanje prijevoza putnika na županijskim i međužupanijskim linijama za koje procjenjuju da ih je moguće održavati.

Također, u navedenoj Obavijesti, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavijestilo je prijevoznike da neće biti sankcionirani zbog neobavljanja prijevoza putnika na odobrenim županijskim, međužupanijskim i međunarodnim linijama za koje procjene da ih nije moguće održavati iz organizacijskih ili ekonomskih razloga, a sve dok su izvanredne mjere na snazi.

S obzirom da izvanredne mjere više nisu na snazi, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavještava sve prijevoznike kojima su izdane dozvole za obavljanje linijskog prijevoza putnika autobusima na županijskim i međužupanijskim linijama da su dužni obavljati prijevoz putnika na odobrenim županijskim, međužupanijskim i međunarodnim linijama sukladno važećim izdanim dozvolama.

Ukoliko prijevoznik odluči da ne želi obavljati prijevoz putnika na određenoj liniji za koju mu je izdana dozvola, dužan je podnijeti izdavatelju dozvole zahtjev za trajnu obustavu prijevoza sukladno članku 39. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/2018, 98/2019, 30/2021 i 89/2021 – dalje: Zakon) ukoliko se radi o unutarnjem, odnosno sukladno članku 67. Zakona ukoliko se radi o međunarodnom cestovnom prometu. Inspekcija cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nastaviti će postupati sukladno Zakonu u pogledu primjene prekršajnih sankcija i upravnih mjera zbog neobavljanja prijevoza putnika na odobrenim županijskim, međužupanijskim i međunarodnim linijama.

Obavijest od 11. svibnja 2020 godine i izuzeće od postupanja inspekcije vrijediti će samo za linije čije je prometovanje prestalo prije 1. kolovoza 2022. godine, dok će od 5. rujna 2022. godine inspekcija postupati prema svima koji ne održavaju linije, nisu ih prethodno odjavili i o tome obavijestili ovo ministarstvo.