Povlastice u prometu / obavijest za osobe s invaliditetom

Zakon o povlasticama u prometu (NN 133/23) stupio je na snagu 15. studenog 2023. godine.

Zakonom se uređuje izdavanje iskaznica za osobe s invaliditetom (OSI iskaznice):
Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom;
Europska iskaznica za osobe s invaliditetom;
Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom
.
 
Izdavatelj OSI iskaznica, temeljem javne ovlasti iz Zakona o povlasticama u prometu, je Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (u daljnjem tekstu: AKD).
>>> sve infomacije vezano uz izdavanje OSI iskaznica dostupne su putem mrežne stranice AKD-a (https://mosi.akd.hr/).

POSTUPAK IZDAVANJA NOVIH ISKAZNICA
Prvo izdavanje OSI iskaznica AKD će provesti po službenoj dužnosti, odnosno, bez podnošenja zahtjeva od strane korisnika.

Automatizirani sustav provjeravat će podatke o invaliditetu u Registru osoba s invaliditetom, prema kriterijima iz Zakona o povlasticama u prometu.

Svim osobama koje ostvaruju pravo na OSI iskaznice, iskaznice će biti dostavljene na njihovu adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj.
 
PRIJELAZNO RAZDOBLJE
U prijelaznom razdoblju, šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona, a do izdavanja OSI iskaznica prava se mogu ostvarivati sljedećim ispravama:
Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o oslobađanju od plaća godišnje naknade za uporabu javnih cesta;
Potvrda / smart kartica koje je do stupanja na snagu ovoga Zakona izdalo društvo Hrvatske autoceste d. o. o.;
Parkirališna karta za osobe s invaliditetom;
Iskaznica za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 01 6169 445, svakim radnim danom od 13.00 do 14.00 sati.