Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora

07.10.2021.


AWARD OF CONTRACT NOTICE (Consulting services – Firms selection) / consulting services on analysis of social costs of traffic accidents

Attachment
I.) Award of Contract Notice (.pdf)

______________________

29.06.2021.


REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (Consulting services – Firms selection) / consulting services on optimal model development for the organizational and management structure of Centers for Traffic Control and Management and National Access Point

Attachment
I.)  Request for Expression of Interest (.pdf)
II.) Terms of Reference (.pdf)

______________________

02.06.2021.


AWARD OF CONTRACT NOTICE (Consulting services – Firms selection) / consulting services on financial strategy preparation for State Owned Enterprises

Attachment
I.) Award of Contract Notice (.pdf)
 
______________________

27.05.2021.


REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (Consulting services – Firms selection) / consulting services on analysis of social costs of traffic accidents

Attachment
I.)  Request for Expression of Interest (.pdf)
II.) Terms of Reference (.pdf)
 
______________________

22.01.2021.


REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (Consulting services – Firms selection) / consulting services on financial strategy preparation for State Owned Enterprises

Attachment
I.)  Request for Expression of Interest (.pdf)
II.) Terms of Reference (.pdf)

______________________

11.02.2020.

Obavijest o dodjeli Ugovora: 'TEHNIČKA POMOĆ U IT-REVIZIJI ZA DRUŠTVA U CESTOVNOM SEKTORU / TECHNICAL ASSISTANCE IN IT-AUDIT OF ROAD SECTOR COMPANIES'

Award of contract notice  (.pdf)

______________________

02.05.2019.REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting services - Firms Selection) / services on preparation of "TECHNICAL ASSISTANCE IN IT AUDIT OF ROAD SECTOR COMPANIES" (.pdf) (relaunch from 29.06.2018.)

Terms of Reference (.pdf)

______________________

10.12.2018.

RESTRUCTURING AND RATIONALIZATION OF CROATIAN ROADS (HC)'
(Obavijest o dodjeli ugovora o konzultantskoj usluzi)

Award of Contract notice (.pdf)

_____________________

21.09.2018.AWARD OF CONTRACT NOTICE / Modernization and restructuring of the road sector:

- TECHNICAL AND BUSINESS RATIONALIZATION OF CROATIAN STATE - MANAGED MOTORWAYS (.pdf)

- STUDY ON THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF CROATIA (.pdf)

- DEVELOPMENT OF NATIONAL STANDARDS FOR ROUTINE AND PERIODIC MAINTENANCE OF PUBLIC ROADS / MAINTENANCE CONSULTANT (.pdf)

______________________

04.09.2018.

AWARD OF CONTRACT NOTICE (OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA) - o konzultantskoj usluzi: :"Konzultant za koordiniranje i izradu izvještaja o usklađenosti standarda zaštite okoliša i društvene zajednice (ESCR izvještaja) u sklopu HC- a, HAC- a i ARZ- a" (.pdf)

______________________

18.07.2018. REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting services – Firms Selection) – services on preparation of "DEVELOPMENT OF DESIGN DOCUMENTS "LEGAL COMPLIANCE OF GUARDRAILS ON HAC-OPERATED MOTORWAYS" (.pdf)

Terms of Reference (.pdf)

______________________

29.06.2018.- REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting services – Firms Selection) – services on preparation of "TECHNICAL ASSISTANCE IN IT AUDIT OF ROAD SECTOR COMPANIES" (.pdf)

Terms of Reference (.pdf)

______________________

03.05.2018.

- Obavijest o sklapanju ugovora o konzultantskoj usluzi: "Konzultant za sustave gospodarenja cestama - RAMS konzultant" - u okviru Projekta: "Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora"

Award of contract notice (.pdf)

______________________

20.02.2018.

- Obavijest o sklapanju ugovora: Konzultant za odnose s javnošću s tvrtkom "Teneo" d.o.o. u okviru Projekta "Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora"

 - Award of contract notice  (.pdf)

______________________

16.02.2018. 

 English:

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting services – Firms Selection) – services on preparation of "TECHNICAL AND BUSINESS RATIONALIZATION OF CROATIAN STATE-MANAGED MOTORWAYS" (.pdf)

 ATTACHMENT:

- Terms of Reference (.pdf)

 

 English:

- REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting services – Firms Selection) –  services on preparation of “RESTRUCTURING AND RATIONALIZATION OF CROATIAN ROADS (HC)” (.pdf)

 ATTACHMENT:

- Terms of Reference (.pdf)

______________________

20.12.2017.
Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora - Konzultantska usluga u upravljanju ljudskim resursima

 Hrvatski:

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (.pdf)

 English:

AWARD OF CONTRACT NOTICE (.pdf)

______________________

15.12.2017.

 English:

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting services – Firms Selection) – services on preparation of „Development of National Standards for Routine and Periodic Maintenance of Public Roads (Maintenance Consultansts)“ (.pdf)

 ATTACHMENT:

- Terms of Reference (.pdf)


 Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) marked as: „Expression for Interest - Maintenance Consultant“ by January 12, 2018. (until 1pm – following CET) to: 
 
Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, (Room 1024, X floor) 
(Attn.: Mrs. Nataša Munitić, Advisor of the Minister) 
Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Croatia
 
or by e-mail to the following persons and respective e-mail adressses
 
Natasa.Munitic@mmpi.hr 
Cc: Igor Guja, Procurement Specialist (igor.guja@mmpi.hr)
 

31.10. 2017. - Objavljen Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Objavljen je Poziv za sufinanciranje unapređenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa ukupne vrijednosti 176,5 milijuna kuna. Realizacijom projekata predviđenim ovim Pozivom poboljšati će se integriranost hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu te će utjecati na savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast. Predviđena ulaganja u sklopu ovog Poziva odnose se na financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine neovisno o zagušenju prometa zbog turističke sezone i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do krajnjeg roka za prijavu tj. do 31.12.2018 ili do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.

Unaprijed definirani prijavitelji su luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja tj. ukupno 28 projekata koji su definirani sukladno prethodnoj analizi i Investicijskom planu razvoja luka otvorenih za javni promet. Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova od čega postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa objavljen je na središnjoj stranici, na slijedećoj poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1462.

______________________

12.09.2017.

 Hrvatski:


 - JAVNI POZIV – za iskaz interesa za uslugu izrade Studije upravljanja cestovnom imovinom u Republici Hrvatskoj u okviru Projekta modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora (.pdf)

 PRILOG:

- Uvjeti natječaja (.pdf)
 

Natječajna dokumentacija kojom se iskazuje interes za obavljanje savjetodavnih usluga za izradu Studije razvoja sustava elektroničke naplate cestarine u Republici Hrvatskoj, mora se dostaviti u pisanoj formi osobno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, soba 1024 (10. kat), za gđu. Natašu Munitić, Savjetnicu ministra, najkasnije do 06. listopada 2017. godine do 13.00 sati (prema SEV)

 

 English:

- REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting services) - services on preparation of Road Asset Management Services Consultant in the Republic of Croatia within Project of the Modernization and Restructuring of the Road Sector Project (.pdf)

ATTACHMENT:

- Terms of Reference (.pdf)
 

 Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by October 6, 2017 (until 1pm).
[Name of office]: Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, Room 1024 (X floor)
[Name of officer and title]: Mrs. Nataša Munitić, Advisor of the Minister
[Street address, postal code, city and country]: Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Croatia
[Telephone number, country and city codes]: 00385 1 3783 922
[Facsimile number, country and city codes]: 00385 1 3784 550
[Email address]: Natasa.Munitic@mmpi.hr
Attn: Mr. Igor Guja, Procurement Specialist (igor.guja@mmpi.hr)

______________________

28.07.2017.


Hrvatski:

- JAVNI POZIV - za iskaz interesa za izradu Studije razvoja elektroničkog sustava naplate cestarine u Republici Hrvatskoj u okviru Projekta modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora (.pdf)

PRILOG:

- Uvjeti natječaja (.pdf)

Natječajna dokumentacija kojom se iskazuje interes za obavljanje savjetodavnih usluga za izradu Studije razvoja sustava elektroničke naplate cestarine u Republici Hrvatskoj, mora se dostaviti u pisanoj formi osobno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, soba 1024 (10. kat), za gđu. Natašu Munitić, Savjetnicu ministra, najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine do 13.00 sati (prema SEV)


English:

- REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting services) - services on preparation of Study on the development of electronic toll collection system in the Republic of Croatia within Project of the Modernization and Restructuring of the Road Sector Project (.pdf)

ATTACHMENT:

- Terms of Reference (.pdf)

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person or by mail) marked as:" Expression for Interest - tolling study" by August 31,2017 until 1 pm (following CET) to:
[Name of office]: Ministry of Sea, Transport and Infrastructure, Room 1024 (10th floor)
[Name of officer and title]: Mrs. Nataša Munitić, Advisor of the Minister
[Street address, postal code, city and country]: Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Croatia

Documantation can (also) be delivered via email to the following persons and respective email addresses:
[Email address]: Natasa.Munitic@mmpi.hr
                      Attn: Igor Guja, Procurement Specialist (Igor.Guja@mmpi.hr)

______________________

19.01.2017. - Obavijest o dodjeli Ugovora za uslugu financijskog savjetnika u okviru Projekta "MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA" (.pdf)
                       - CONTRACT AWARD NOTICE - Project name: "Modernization and Restructuring of the Road Sector Project" (.eng)


______________________

16.09.2016. - Uprava za fondove EU objavljuje POZIV ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA AUTOMATIZACIJE NAPLATE I KONTROLE VOZNIH KARATA U SUSTAVU INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA.

Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika, a koja će dovesti do projektnih prijedloga koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020..

Prihvatljivi projekt je Izrada idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika.

Visina dostupnih financijskih sredstava iz EFRR-a namijenjenih za ovaj poziv iznosi 340.000,00 kuna. Maksimalni intenzitet potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova predloženog Projekta.

Poziv je otvoren od 16. rujna 2016. do 18. studenog 2016. na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1291.