Propisi

Zakoni
 • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 152/22)
 • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 114/22)
 • ZAKON - o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 114/22)
 • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 85/2022)
 • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 30/21)
 • ZAKON - o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (NN 52/21)
 • ZAKON - o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima (NN 62/20)
 • ZAKON - o izmjenama i dopuni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 98/19)
 • ZAKON - o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18)
 • ZAKON -  o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora (NN 8/17)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 46/2017)
 • ZAKON - o kombiniranom prijevozu tereta (NN 120/16)
 • ZAKON -  o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 36/15)
 • ZAKON - o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 92/14)
 • ZAKON - O PROMICANJU ČISTIH I ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU (NN 127/13)
 • ZAKON - O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 181/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. O PRAVIMA PUTNIKA U PRIJEVOZU AUTOBUSIMA I IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 2006/2004 (NN 127/13)
 • ZAKON - O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU (NN 82/13)
 • ZAKON - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (NN 80/13)
 • ZAKON - O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PROMETU (NN 75/13)
 
Međunarodni ugovori
 
 • ZAKON - o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) (NN - MU 06/16)
 • ZAKON - o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) (NN - MU 05/16)
 
Podzakonski propisi
2024.
 • PRAVILNIK - o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 55/24)
 • PRAVILNIK - o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom (NN 5/24)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta (NN 2/24)

2023.
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 79/23)
 • PRAVILNIK - o izmjenama Pravilnika o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti (NN 47/23)
 • PRAVILNIK - o izmjeni Pravilnika o izvanrednom prijevozu (NN 47/23)
 • PRAVILNIK - o dopuni Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom (NN 34/23)
 • UREDBA - o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika (NN 31/23)
 • PRAVILNIK - o centralnom informatičkom sustavu javnog linijskog prijevoza (NN 21/23)

2022.
2021.
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 147/21)
 • PRAVILNIK - o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom (NN 139/21)
 • PRAVILNIK - o izmjeni Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (NN 4/21)
 • UREDBA - o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama (NN 43/21)
 • ODLUKA - o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika (NN 65/21)

2020.
 • PRAVILNIK - o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 107/20)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 60/20)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (NN 56/20)
 • ODLUKA - o mjerama za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19 (NN 55/20)
 • NAREDBA - o privremenom stavljanju izvan snage Naredbe o ograničenju prometa na cestama (Narodne novine broj 64/09) (NN 48/20)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj obustavi javnog prometa (NN 48/20)
 • ODLUKA - o stupanju na snagu Konvencije o cestovnom prometu (NN - MU 3/20)
 • ODLUKA - o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19 (NN 37/20)
 • ODLUKA - o uvođenju izvanrednog međugradskog prometa (NN 37/20)
 • ODLUKA - o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge taxi prijevoza (NN 35/20)
 • ODLUKA - o privremenoj obustavi javnog prometa (NN 34/20)
 • ODLUKA - o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske (NN 33/20)

2019.
 • PRAVILNIK - o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN 116/19)
 • PRAVILNIK  - o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 70/19)
 • PRAVILNIK - o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 56/19)
 • PRAVILNIK - o radionicama za tahografe (NN 36/19)
 • PRAVILNIK - o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (NN 25/19)

2018.
 • PRAVILNIK - o putnom listu (NN 57/18)
 • PRAVILNIK - o dozvolama u prijevozu tereta (NN 57/18)
 • PRAVILNIK - o daljinaru i najmanjem voznom vremenu (NN 57/18)
 • PRAVILNIK - o autobusnim kolodvorima (NN 57/18)
 • PRAVILNIK - o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza (NN 50/18)
 • PRAVILNIK - o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/18)
 • PRAVILNIK - o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 50/18)

2016.
 • PRAVILNIK - o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (NN 17/16)
 • PRAVILNIK - o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti (NN 16/16)

2015.
 • PRAVILNIK - o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15)
 • PRAVILNIK - o o natjecateljskom vozilu (NN 107/15)
 • PRAVILNIK - o izmjenama Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15)
 • PRAVILNIK - o tehničkim uvjetima za turističko vozilo (NN 86/15)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 83/15)
 • PRAVILNIK -  o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (NN 8/15)
 • PRAVILNIK -  o dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila (NN 8/15)
   
2014.
 • PRAVILNIK - o dopuni pravilnika o radionicama za tahografe (NN 118/14)
 • PRAVILNIK - o izmjenama pravilnika o tehničkim pregledima vozila (NN 111/14)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/14)
 • PRAVILNIK - o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom (NN 78/14)
 • PRAVILNIK - o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (NN 73/14)
 • PRAVILNIK - o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena (NN 20/14)
 • PRAVILNIK - za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola (NN 20/14)
 • PRAVILNIK - o naknadama za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole (NN 20/14)
 • PRAVILNIK - o registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu (NN 56/14)
 • PRAVILNIK - o kategorizaciji autobusnih kolodvora (NN 52/14)
 • PRAVILNIK - o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 31/14)
 • PRAVILNIK - o posebnim uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 31/14)
 • PRAVILNIK - o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa (NN 25/14)
 • PRAVILNIK - o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa (NN 20/14)

2013.
 
ARHIVA


Raniji propisi po kategorijama >>>