Prava putnika

INFORMACIJE O PRAVU PUTNIKA U AUTOBUSNOM PROMETU

Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 („Narodne novine“, broj 127/13) propisuje se ostvarivanja zaštite prava putnika u prijevozu autobusima na linijama u Republici Hrvatskoj kod kojih se mjesto polaska i mjesto odredišta nalaze unutar Europske unije i kod kojih put iznosi 250 kilometara ili više.

Prava putnika za usluge autobusnog linijskog prijevoza uključuju:
 
  • Nediskriminaciju putnika na temelju njihove nacionalnosti ili prodajnog mjesta na kojem je karta kupljena
  • Pravo na prijevoz osoba s posebnim potrebama i osoba smanjene pokretljivosti (osim u slučajevima neispunjavanja sigurnosnih razloga ili neadekvatne konstrukcije vozila ili infrastrukture)
  • Odštetu za gubitak ili oštećenje invalidskih kolica ili druge opreme za kretanje u slučaju dokazane odgovornosti prijevoznika ili autobusnog kolodvora
  • Pravo na informacije o putovanju koje treba osigurati putnicima prije i u tijeku putovanja, kao i informacije o pravima putnika. Na zahtjev osoba smanjene pokretljivosti informacije se, ukoliko je to moguće, osiguravaju u prihvatljivim oblicima
  • Uspostavu sustava pritužbi (reklamacija) od strane prijevoznika na raspolaganju svim putnicima
  • Rješavanje reklamacije od strane prijevoznika u roku od 3 mjeseca od primitka

Prava putnika za linijski prijevoz između dvije ili više zemalja Europske unije predviđene udaljenosti od najmanje 250 km uključuju, između ostalog, i slijedeće:
 
  • Garanciju nastavka ili preusmjeravanja putovanja do krajnjeg odredišta ili povrat cijene karte u slučajevima prebukiranja ili u slučajevima otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 120 minuta
  • Odgovarajuću pomoć u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 90 minuta kod putovanja s predviđenim vremenom trajanja dužim od 3 sata
  • Informaciju u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska
  • Odštetu za smrt ili tjelesnu povredu, kao i za gubitak ili oštećenje prtljage uslijed prometnih nesreća, a posebice pomoć prijevoznika s obzirom na neposredne praktične potrebe putnika nakon nesreće

Svoj prigovor (pritužbu) u vezi s kršenjem odredbi Uredbe (EU) br. 181/2011 putnik je dužan u roku od 90 dana od dana kada je linijski prijevoz bio obavljen prvo dostaviti prijevozniku (podaci se nalaze na voznoj karti). Prijevoznik je potom dužan u roku od 30 dana od primitka prigovora putnika obavijestiti da li je njegov prigovor usvojen, odbijen ili se još uvijek nalazi na razmatranju. Vrijeme za davanje konačnog odgovora je 90 dana od dana predaje. Samo u slučajevima kada prijevoznik prigovor putnika nije riješio na ranije opisan način (što je utvrđeno člankom 27. Uredbe (EU) br. 181/2011) ili ukoliko putnik nije zadovoljan načinom na koji je prigovor riješen, putnik ima pravo prigovor izjaviti i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao provedbenom tijelu u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog Ministarstvo će bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prigovora u pisanom obliku izvijestiti putnika o utvrđenom činjeničnom stanju i mjerama koje je povodom prigovora poduzelo. Ukoliko putnik niti tada nije zadovoljan poduzetim mjerama ili nije u propisanom roku izviješten o poduzetim mjerama, može tužbom pred nadležnim upravnim sudom pokrenuti upravni spor.

Izvješće o aktivnostima Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini, provedba Uredbe (EU) 181/2011 (.pdf)
Report on activities of the Republic of Croatia 2021 / 2022 Regulation (EU) 181/2011 (.pdf)
Izvješće o aktivnostima Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini, provedba Uredbe (EU) 181/2011 (.pdf)
Report on activities of the Republic of Croatia 2019 / 2020 Regulation (EU) 181/2011 (.pdf)
Izvješće o aktivnostima Republike Hrvatske u 2017. i 2018. godini, provedba Uredbe (EU) 181/2011 (.pdf)
Report on activities of the Republic of Croatia 2017 / 2018 Regulation (EU) 181/2011 (.pdf)
Izvješće o aktivnostima Republike Hrvatske u 2015 i 2016. godini, provedba Uredbe (EU) 181/2011 (.pdf)
Report on activities of the Republic of Croatia 2015 / 2016 Regulation (EU) 181/2011 (.pdf)
Izvješće o aktivnostima Republike Hrvatske u 2013 i 2014. godini, provedba Uredbe (EU) 181/2011 (.pdf)
Report on activities of the Republic of Croatia 2013 / 2014 Regulation (EU) 181/2011 (.pdf)

Kontakt podaci provedbenog tijela u Republici Hrvatskoj:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju
Sektor cestovnog prometa
Prisavlje 14
10000 Zagreb
Tel.:  +385  1 6169 050
Faks: +385 1 6195 941
E-mail: PravaPutnika.cestovni@mppi.hrCijeli tekst Uredbe dostupan je na internet stranicama:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0181&from=EN (hrvatski jezik)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0181&from=EN (engleski jezik)

Cijeli tekst Zakona dostupan je na web - stranicama Narodnih novina broj 127/13.

Korisni linkovi:
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/road/
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_en.htm

Prava putnika u prijevozu autobusima (.pdf)
Coach passenger rights (.pdf)