Povlastice u prometu / obavijest za osobe s invaliditetom

Zakon o povlasticama u prometu (NN 133/23) stupio je na snagu 15. studenoga 2023. godine i od toga dana Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture više nije nadležno za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja cestarine i godišnje naknade za ceste.

U veljači 2024. godine temeljem članka 17. stavka 6. predmetnog Zakona donesen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom (NN 5/24), dok su na temelju članka 11. stavka 6. istog Zakona doneseni:
- Pravilnik o Europskoj parkirališnoj karti za osobe s invaliditetom (NN 157/23);
- Pravilnik o Europskoj i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom (NN 157/23).

Zakonom o povlasticama u prometu regulirana su sva prava osoba s invaliditetom, uključujući  prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, a ista se ostvaruju temeljem Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom koju izdaje AKD (Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.).

Osobe s tjelesnim oštećenjem prema novom Zakonu moraju provjeriti, i upisati, svoje podatke (ukupno tjelesno oštećenje, tjelesno oštećenje koje se odnosi na donje ekstremitete, stupanj funkcionalnog oštećenja) u Registar osoba s invaliditetom (ROI) koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), budući da su ti podaci osnova za dodjelu prava sukladno Zakonu o povlasticama u prometu.
Podatke možete provjeriti putem elektroničke pošte: invaliditet@hzjz.hr

Sve informacije vezane za ostvarivanje prava na povlastice u području mobilnosti te za izdavanje Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom možete pogledati na mrežnim stranicama https://mosi.akd.hr, a za sve upite možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: korisnicka.podrska@akd.hr.


Nositelj javne ovlasti
AKD - Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.
Savska cesta 31, HR-10 000 Zagreb
tel: +385 1 3657 610
tel: +385 0 8000 440
e-mail: akd@akd.hr


ŽALBA NA RJEŠENJE
Ukoliko niste suglasni s dodijeljenim pravima na Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom žalba se predaje AKD-u.