JADRANSKO - JONSKA STRATEGIJA

Osnovne informacije o Strategiji Europske unije za jadransku i jonsku regiju
Nakon usvajanja na Vijeću za opće poslove 29. rujna 2014. godine i potvrđivanja na Europskom vijeću 23. i 24. listopada 2014. Strategija Europske unije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) ušla je u fazu pune provedbe. Kao inovativni instrument suradnje između država članica Europske unije i ne-članica Europske unije, teritorija i ljudi iz jadransko - jonske regije, Strategija je osmišljena s ciljem donošenja jasnog utjecaja i opipljivih praktičnih rezultata usmjerenih na promicanje održivog gospodarskog i društvenog prosperiteta kroz rast i stvaranje radnih mjesta.

EUSAIR će obuhvatiti osam zemalja: četiri države članice EU (Hrvatska, Grčka, Italija, Slovenija ), te četiri zemlje koje nisu članice EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija ).

Opći je cilj nove Strategije je promicanje gospodarskog i društvenog prosperiteta i rasta u regiji poboljšanjem njihove atraktivnost, konkurentnost i povezivost.
Strategija će imati ograničen fokus na područja od zajedničkog interesa s velikom važnosti za jadransko-jonske zemlje, a temeljiti će se na 4 stupa:

  1. „Poticanje inovativnog pomorskog i morskog rasta (koordinatori su Grčka i Crna Gora)“
  2. „Povezivanje regije (koordinatori su  Italija i Srbija)“
  3. „Očuvanje, zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša (koordinatori su Slovenija-BiH)“
  4. „Povećanje atraktivnosti regije (koordinatori su Hrvatska i Albanija)“

„Istraživanje, inovacije kao i „malo i srednje poduzetništvo“ te „Izgradnja kapaciteta“ biti  će horizontalna pitanja.
Nacionalni koordinator za EUSAIR: Hrvoje Marušić, pomoćnik ministra, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u Republici Hrvatskoj koordinira II. stupom EUSAIR „Povezivanje regije“
 
  • kontaktna točka za pomorstvo: Branimir Farkaš

Više informacija o EUSAIR može se pronaći na web stranici: http://www.adriatic-ionian.eu

Prezentacija EUSAIR dostupna je na Internet portalu:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm#1
 
Obavijesti
Grčko predsjedništvo EU i EK organizirat će 6. i 7. veljače 2014. godine u Ateni konferenciju o Strategiji Europske unije za jadransku i jonsku regiju (Stakeholders Conference on the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region).

Cilj navedene konferencije je okupljanje svih relevantnih dionika jadranske i jonske regije radi otvorene rasprave o rezultatima procesa konzultacija o sadržaju Strategije.

Prijedlog programa konferencije nalazi se na mrežnim stranicama Europske komisije
U Ateni održana konferencija o Strategiji za Jadransko-jonsku regiju  
ATENA / GRČKA, 10.02.2014.
U Ateni održana konferencija o Strategiji za Jadransko-jonsku regiju
U Ateni održana konferencija o Strategiji za Jadransko-jonsku regiju  
BRUXELLES, 18.11.2014.