Sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR)

Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) sastavljen je u Ženevi 30. rujna 1957. godine pod okriljem Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu te je stupio na snagu 29. siječnja 1968. godine. Prilozi A i B kao sastavni dio Sporazuma naknadno su usvojeni i pripojeni Sporazumu 1969. godine.

U skladu s člankom 2 Sporazuma, opasne tvari čiji prijevoz isključuje prilog A ne smiju biti prevožene u međunarodnom prometu dok je prijevoz ostalih opasnih tvari dopušten u sladu s:
- uvjetima propisanima u prilogu A za pakiranje i označavanje opasnih tvari; i
- uvjetima propisanima u prilogu B za konstrukciju, izradu, opremanje i radnje s vozilima koje prevoze određene opasne tvari.

Prilozi A i B bitni su sastavni dijelovi Sporazuma koji se izmjenjuju i dopunjuju svake druge (neparne) godine te upravo te izmjene i dopune utječu na nacionalne propise i ponašanje s opasnim tvarima te ih je potrebno neprekidno pratiti i usvajati.


Primjena izmjena i dopuna ADR Sporazuma:

18. - izmjene i dopune priloga A i B - ADR 2007 stupile na snagu 01. 01. 2007. vrijede do 30. 06. 2009.
19. - izmjene i dopune priloga A i B - ADR 2009 stupile na snagu 01. 01. 2009. vrijede do 30. 06. 2011.
20. - izmjene i dopune priloga A i B - ADR 2011 stupile na snagu 01. 01. 2011. vrijede do 30. 06. 2013.
21. - izmjene i dopune priloga A i B - ADR 2013 stupile na snagu 01. 01. 2013. vrijede do 30. 06. 2015.
22. - izmjene i dopune priloga A i B - ADR 2015 stupile na snagu 01. 01. 2015. vrijede do 30. 06. 2017.
23. - izmjene i dopune priloga A i B - ADR 2017 stupile na snagu 01. 01. 2017. vrijede do 30. 06. 2019.
24. - izmjene i dopune priloga A i B - ADR 2019 stupile na snagu 01. 01. 2019. vrijede do 30. 06. 2021.
25. - izmjene i dopune priloga A i B - ADR 2021 stupile na snagu 01. 01. 2021. vrijede do 30. 06. 2023.
26. - izmjene i dopune priloga A i B - ADR 2023 stupile na snagu 01. 01. 2023. vrijede do 30. 06. 2025.


PRILOZI A i B: