ADR POTVRDA ZA VOZAČE

U skladu s odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine 79/09) i ADR Sporazuma, vozač vozila kojim se prevozi opasna tvar mora posjedovati ADR potvrdu o osposobljenosti temeljem uspješno položenog stručnog ispita. Dimenzije, sadržaj, zaštita, rok valjanosti i način izrade ADR potvrde mora biti sukladan zadnjim izmjenama ADR Sporazuma, a izdavanje mora obavljati nadležno tijelo države potpisnice ADR Sporazuma, a to je u Republici Hrvatskoj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.


Zahtjevi za izdavanje ADR potvrda za vozače predaju se u pisarnici Ministarstva od 9.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00 sati ili poštom na adresu:

 
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju
PRISAVLJE 14
10 000 ZAGREB
 
 

VAŽNA NAPOMENA
ADR potvrda izdati će se isključivo temeljem potpuno i čitljivo ispunjenog zahtjeva uz koji su priloženi svi potrebni privitci i potvrda o plaćenoj naknadi za izradu isprave.

Vozači se mogu stručno osposobljavati i ispit položiti isključivo u ustanovama koje su na temelju čl. 37 stavak 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine 79/09) ovlaštene rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i provjere stručne osposobljenosti vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

Popis ustanova za stručno osposobljavanje vozača za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (.xlsx)

Naknade za stručno osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (.xlsx)