PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA

Cilj ovog projekta, pod nazivom "Assistance to the Member States with the implementation of Artcle 7.3 of Directive 2014/94/EU" je pruženje transparentnih informacija kupcima goriva vezanih uz jediničnu cijenu goriva, sukladno vrstama goriva, a posebno kada se radi o prirodnom plinu i vodiku.

Samim projektom definirat će se format, sadržaj i lokacija za pružanje informacija na punionicama temeljem metodologije usvojene od strane Europske komisije. Navedeno će omogućiti transparentnije iskazivanje cijena goriva na postajama za opskrbu gorivom čime će se ujedno povećati osvještenost vozača, dobavljača i medija prilikom odabira vrste goriva.

Nositelj projekta je Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
 

NOVOSTI O PROJEKTU
18.3.2022.
Danube Cycle Plans / Assessment of cycling infrastructure and investment necessities for DanuVelo (.pdf)

31.08.2020.
Završna radionica projekta 'Usporedba cijena goriva' održat će se 8. rujna 2020. godine. Projektni tim konzorcija izradio je smjernice i tehničke standarde za primjenu članka 7.3. Direktive o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva 2014/94/EU. Rezultat je to rada projektnih timova iz 9 EU država članica koje sudjeluju u projektu, među kojima je i projektni tim Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Na finalnoj radionici će se prezentirati aktivnosti koje su provedene, rezultati anketa, razrada metodologije kn/100km i preporuke o provedbi članka 7.3 navedene direktive. Uz predstavnike EU država članica koje sudjeluju u projektu, finalnoj radionici će prisustvovati i predstavnici ostalih EU država članica, Europske komisije i kompanija koje se bave distribucijom svih vrsta goriva. Radionica će se zbog izvanredne situacije uzrokovane virusom COVID19 održati putem on-line alata.

31.08.2020.
Projekt IDACS trenutno je na pola puta do realizacije. Projektni tim konzorcija prikupio je ključne informacije koje se odnose na infrastrukturu za alternativna goriva za EU države članice koje sudjeluju u projektu (podatke o dostupnosti infrastrukture, izdavanju ID kodova, vrsta goriva na tržištu, postojanju nacionalne pristupne točke). Također, upravni odbor IDACS, kao dio organizacijske strukture projekta, odobrio je izvješća koja se odnose na aktivnost 1.1.1 i 1.1.2 (Format koda za e-mobilnost, aktivnost 1.2.1 i 1.2.2 'Postavljanje nacionalne organizacije za registraciju ID kodova' te aktivnost 2.1.0 'Zajednički pristup i smjernice za prikupljanje podataka'. U narednom periodu očekuje se tjedan IDACS on-line radionica, koje će održati od 12. do 15. listopada 2020. godine, a na kojima će osim članova projektnog tima i predstavnika Europske komisije, sudjelovati i stručnjaci iz područja e-mobilnosti.

15.01.2020.
ZAPOČEO EUROPSKI PILOT PROJEKT PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA

31.07.2019.
EUROPSKA UNIJA ĆE USPOREĐIVATI CIJENE ALTERNATIVNIH I KONVENCIONALNIH GORIVA