CRO IDRO - Hrvatski ured za registraciju postaja za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima


Ured za registraciju (CRO IDRO)
Tijelo u sastavu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (eng. Croatian Identification Registration Organisation, u daljnjem tekstu: CRO IDRO) koje određuje i dodjeljuje jedinstvene identifikacijske kodove operatorima mjesta za punjenje i opskrbu i pružateljima usluge mobilnosti vozila na alternativni pogon radi njihove identifikacije.

CRO IDRO vodi registar jedinstvenih identifikacijskih kodova i registar infrastrukture za punjenje i opskrbu.
 
CRO IDRO daje informacije krajnjim korisnicima o mjestima i raspoloživosti infrastrukture za punjenje i opskrbu u stvarnom vremenu putem Nacionalne pristupne točke.

Registar punionica, Registar ID kodova (CRO-IDRO), prikaz usporedbe cijene goriva s kalkulatorom prosječne cijene goriva, informacije o jedinstvenim informacijskim kodovima, kao i sve ostale informacije vezane za infrastrukturu za punjenje/opskrbu alternativnim gorivima u prometu možete pronaći na internetskoj stranici Pametna mobilnost - https://pametnamobilnost.hr/
 
ID registracija
Zahtjev za izdavanje, mijenjanje ili uklanjanje jedinstvenih identifikacijskih kodova može podnijeti subjekt koji obavlja poslove operatora mjesta za opskrbu ili punjenje (CPO ID) i/ili poslove pružatelja usluga mobilnosti (MSP ID) elektroničkim putem Uredu za registraciju (CRO IDRO).

Podnositelj zahtjeva, koji je ujedno CPO i MSP, podnosi posebno zahtjeve za izdavanje svakog koda.
Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu ispuniti sljedeće podatke: naziv subjekta, adresu, državu, mrežne stranice subjekta, OIB ili drugi identifikacijski broj, telefon, elektroničku adresu i željeni identifikacijski kod, da bi se zahtjev smatrao potpunim.
Ukoliko podnositelj zahtjeva ne unese potreban kod, CRO IDRO će mu dodijeliti raspoloživi kod.

CRO IDRO odobrava zahtjev podnositelju zahtjeva, osim u slučajevima kada:
  • zahtjev za izdavanje koda nije potpun;
  • identifikacijski kod koji je subjekt zatražio je već dodijeljen nekom drugom pružatelju usluge mobilnosti ili operatoru mjesta za punjenje;
  • identifikacijski kod sadrži neprimjerene riječi;
  • upotreba identifikacije koju je subjekt namjeravao nije u skladu s propisanom formom (Prilog 1 Pravilnika*).

Nakon odobrenja zahtjeva, CRO IDRO određuje jedinstveni identifikacijski kod i omogućuje subjektu pristup CRO IDRO sustavu, u kojem subjekt mora evidentirati sva mjesta za punjenje s identifikatorom (EVSE ID) i pripadajućim informacijama.

Naknada
Usluga izdavanja ID kodova je besplatna.
 
*Pravilnik o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva (NN 134/22) / (.docx)