Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj

Hrvatski sustav luka na unutarnjim plovnim putovima obilježava neuravnotežena potražnja za prijevozom robe na rijekama Savi i Dunavu, općenito kao posljedica različitih uvjeta plovidbe, tehničke i tehnološke zastarjelosti i podkapacitiranosti, stoga je cilj ove prioritetne osi poboljšati i obnoviti sustav unutarnje plovidbe u Hrvatskoj kako bi ga učinili privlačnijim i konkurentnijim u usporedbi s drugim oblicima prijevoza.

Cilj je također obnoviti plovne putove rijeke Save, a s ciljem postizanja kategorije IV plovnosti, uključujući usklađivanje s Direktivom o riječnom informacijskom sustavu (RIS) te sa sustavom luka u Republici Hrvatskoj.

Ova prioritetna os bit će u skladu s Direktivom 2005/44/EZ koja za cilj ima uspostavu europske platforme za razmjenu podataka za lakšu i ažurnu razmjenu informacija o prometu (kao što su uvjeti na plovnom dijelu itd.) između riječnih nadležnih tijela i operatera te će poboljšati povezivanje podsektora unutarnje plovidbe s drugim vrstama prometa. 


UGOVORI U PROVEDBI:
Operacija 2.1.2. - 02 Tehnička pomoć za obnovu luke Vukovar - nova luka istok, ugovoren na 1.598.500 eura. Krajnji korisnik je Lučka uprava Vukovar

Operacija 2.1.1. - 02 Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save, ugovoren je na 2.297.500 eura. Krajnji korisnik je Agencija za vodne putove.

Operacija 2.1.5. Master plan za Novu luku Sisak- Tehnička pomoć za pripremu projektne dokumentacije, ugovoren je na 1.435.120 eura. Krajnji korisnik je Lučka uprava Sisak.


UGOVORI U PRIPREMI:
Operacija 2.1.3. - 02 Izgradnja i rekonstrukcija Južne obale luke Osijek - Tehnička pomoć za pripremu projektne dokumentacije, krajnji korisnik je Lučka uprava Osijek.

Operacija 2.1.6. - 1. Puna implementacija riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi - Nabava opreme za RIS i Voice VHF sustava na rijeci Savi, krajnji korisnik bit će Agencija za vodne putove.

Operacija 2.1.6. - 2  Puna implementacija riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi - implementacija RIS i govornih VHS sustava na rijeci Savi, krajnji korisnik bit će Agencija za vodne putove.


ZAVRŠENI UGOVORI:
Operacija 2.1.4. Riječna luka Slavonski Brod - terminal za prihvat opasnog tereta, ugovoren je na 174.772 eura. Krajnji korisnik je Lučka uprava Slavonski Brod.

Operacija  2.1.1. - 01 Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save Tehnička pomoć za pregled dokumentacije za obnovu i poboljšanje plovnog puta rijeke Save, ugovoren na 198.914 eura. Krajnji korisnik je Agencija za vodne putove.

Operacija 2.1.2. - 01 Tehnička pomoć za obnovu luke Vukovar – nova luka istok, ugovoren na 176.760 eura. Krajnji korisnik je Lučka uprava Vukovar.

Operacija 2.1.3.-01 Izgradnja i rekonstrukcija Južne obale luke Osijek - Tehnička pomoć za pregled postojeće dokumentacije, ugovoren je na 186.532 eura, a krajnji korisnik je Lučka uprava Osijek.