Tehnička pomoć

Cilj ove prioritetne osi je dobiti potporu za upravljanje Operativnim programom, ojačati kapacitete Upravljačkog i ostalih tijela uključenih u provedbu Operativnog programa “Promet“, kao i potencijalnih korisnika te pripremiti strateške prometne dokumente.

Aktivnosti pod ovom prioritetnom osi namijenjene su pružanju nužne razine pomoći za provedbu prioritetnih osi i radnji opisanih u OPP - u, ali i pripremi Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske s povezanim Prometnim modelom kao dugoročnim i srednjoročnim investicijskim programiranjem u prometnom sektoru Hrvatske.

UGOVORI U PROVEDBI:
Operacija 3.1.6. Potpora u pripremi Strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske (IPA2007/HR/16/IPO/002-0215) s provedbom je započela 04. rujna 2013. godine i trajat će do 04. lipnja 2014. godine.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za učinkovit razvoj prometnog sektora u Republici Hrvatskoj te omogućavanje planiranja infrastrukturnih ulaganja na temelju nove Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, uzimajući u obzir ekološke aspekte. Specifični cilj projekta je pomoći Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u procesu pripreme Strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja RH.

Projekt je ugovoren na 96.051 eura, a aktivnosti koje su predviđene su:
1). Priprema i dostava izvješća o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš
2). Izrada strateške studije o nacrtu Strategije prometnog razvoja RH
3). Potpora MPPI u pripremi i provedbi javnih konzultacija
4). Priprema i dostava završnog izvješća Strateške procjene utjecaja na okoliš

Od 28. studenog do 28. prosinca 2013. na web stanici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (http://www.mppi.hr/default.aspx?id=8844) bilo je otvoreno savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a  proces javnih konzultacija trajao je od 5. prosinca 2013. do 9. siječnja 2014., tijekom koji su zaprimljeni komentari tijela državne uprave i jedinica lokalne i regionalne samouprave.

O D L U K A - O PROVOĐENJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE>>>

OBRAZLOŽENJE

STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE  - ciljevi i programska polazišta (.pdf)

O D L U K A - O SADRŽAJU STRATEŠKE STUDIJE ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE>>>

O D L U K A - O IMENOVANJU SAVJETODAVNOG STRUČNOG POVJERENSTVA ZA STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

D O P U N A   O D L U K E - O IMENOVANJU SAVJETODAVNOG STRUČNOG POVJERENSTVA ZA STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O UTVRĐIVANJU DJELOKRUGA - Podrška u izradi Strateške procjene utjecaja na okoliš (SEA) za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske

Operacija 3.1.5. - 2 Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka RH  - Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske, ugovoren je na 331.900 eura, a krajnji korisnik je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.


UGOVORI U PRIPREMI:
Operacija 3.1.5. - 3 Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka RH - Prometni model za Republiku Hrvatsku, krajnji korisnik je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Operacija 3.1.4. - Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata, krajnji korisnik je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.     


ZAVRŠENI UGOVORI:
Operacija 3.1.5. – 1 Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka RH  - Tehnička pomoć pri osnivanju tehničkog tajništva za organizaciju i upravljanje procesom izrade sektorskih prometnih razvojnih strategija, ugovoren je na 190.320 eura, a krajnji korisnik je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Operacija 3.1.2. Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata, ugovoren je na 353.400 eura, a krajnji korisnik je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Operacija 3.1.1. Potpora Operativnoj strukturi za promet u samostalnoj identifikaciji, ocjenjivanju i pripremi projekata, ugovoren je na 549.000 eura, a krajnji korisnik je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

-------------------------
01.12.2014.
STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (.pdf)
STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE - NETEHNIČKI SAŽETAK (.pdf)
MIŠLJENJE - O NACRTU KONAČNOG PRIJEDLOGA STRATEGIJE PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (.pdf)