Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

U cilju podupiranja načela transparentnosti u procesu izrade Državnog proračuna za razdoblje od 2025. do 2027. godine, radi stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture omogućuje građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti davanje komentara na usvojeni financijski plan za razdoblje od 2024. do 2026. godine i prijedloge za proračunsko razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email proracun.financije@mmpi.hr, koristeći Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika (.docx), najkasnije do 31. kolovoza 2024. godine.

Pozivamo građane i zainteresiranu javnost da se aktivno uključe u kreiranje proračuna svojim komentarima i prijedlozima na već usvojeni financijski plan za razdoblje od 2024. do 2026. godine, a Ministarstvo će razmotriti zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje (2025-2027).