Antikorupcijski program

Antikorupcijskim programom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2010.-2012. definirane su mjere koje se provode na razini Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sa svrhom jačanja institucionalnog kapaciteta, odgovornosti i integriteta te transparentnosti u radu.

U svrhu jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu ustrojstvene jedinice Ministarstva dužne su sve vrste javnih poziva i natječaja temeljem kojih se ostvaruju određena prava, dodjeljuju koncesije i dr. objavljivati na internetskoj stranici Ministarstva, kao i postupak/korake od podnošenja do rješenja zahtjeva.

Prijava nepravilnosti - kao jedna od mjera antikorupcijskog programa uspostavljen je sustav prijavljivanja nepravilnosti putem kojeg nepravilnosti, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena pomoću svih sredstava komuniciranja (osobno, telefonski, elektronskom poštom, faksom) ili anonimno Dužnosniku za nepravilnosti i/ili Službeniku za nepravilnosti >>>više>>>