Pučka pravobraniteljica

Lora Vidović
Pučka pravobraniteljica


Kontakt podaci:
Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb
telefon: +3851 4851 853, 4851 275; fax: + 385 1 6431 628
email: info@ombudsman.hr
web stranica: http://www.ombudsman.hr


Napomena:
Temeljem Zakona o pučkom pravobranitelju NN 76/12 smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima molimo, obratite se pučkom pravobranitelju