Državni tajnici

Tomislav Mihotić, državni tajnik za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju i zračni promet

Josip Bilaver, državni tajnik za more i EU fondove

Alen Gospočić, državni tajnik za željeznicu, elektroničke komunikacije i poštu