Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Zagreb, 25. svibnja 2012.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, u skladu s člankom 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine", br. 73/08 i 90/11).

Ključne izmjene, koje se predlažu urediti ovim Pravilnikom, ponajprije se odnose na propisivanje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra "digitalne dividende" (frekvencijski pojas 790 – 862 MHz), na način da se ovaj dio spektra, s obzirom na približno iste propagacijske značajke i mogućnost uporabe za pružanje iste vrste usluga, uključuje u isti razred kao i radiofrekvencijski spektar za druge vrste javnih pokretnih komunikacijskih mreža (GSM i UMTS), čime se visina godišnje naknade, koju će nakon dodjele "digitalne dividende" operatori pokretnih komunikacija plaćati za ovaj spektar, smanjuje za 50% u odnosu na postojeću propisanu visinu naknade.

Nadalje, iz naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u javnim mrežama pokretnih komunikacija briše se naknada za krajnje radijske postaje u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge (koja trenutačno iznosi 120,00 kuna godišnje po svakom pretplatniku – građaninu i gospodarskom subjektu), čime se želi postići rasterećenje građana i gospodarstva u iznosu većem od 234 milijuna kuna godišnje, ukidanje diskriminacije između pretplatnika usluga i korisnika usluga u nepretplatničkom sustavu plaćanja (tzv. pre-paid korisnika) koji se koriste istim radiofrekvencijskim spektrom za obavljanje istih usluga, kao i potencijalno povećanje pretplatničke baze. Istodobno se predlaže, u cilju zadržavanja postojeće visine prihoda od naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra, povećanje visine godišnje naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra s 0,5% na 5% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda operatora, čime se u cijelosti teret plaćanja ove naknade, u skladu s prevladavajućom praksom u državama članicama EU, prebacuje s korisnika usluga (građanstva i gospodarstva) na operatore pokretnih komunikacija.

Od drugih izmjena u predmetnom Pravilniku valja još spomenuti rasterećenje nakladnika radija i televizije, koje se predlaže provesti smanjenjem godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji (analognoj i digitalnoj) za 50% u odnosu na postojeću visinu naknade, te ponovnim omogućivanjem obročnog plaćanja ove naknade, kao i smanjenje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mrežama za vlastite potrebe (PMR) za 20% u odnosu na postojeću visinu naknade, čime se želi potaknuti uporaba ovih radiokomunikacijskih sustava za zatvorene skupine korisnika usluga i očuvanje njihove konkurentnosti u odnosu na usluge u javnim pokretnim mrežama.

U svrhu što kvalitetnije pripreme prijedloga Pravilnika te uključivanja što šire stručne i opće javnosti u javnu raspravu, Ministarstvo poziva sve zainteresirane da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s navedenim prijedlogom Pravilnika dostave ovome Ministarstvu najkasnije do ponedjeljka, 11. lipnja 2012. godine, i to na adresu elektroničke pošte:

pravilnik-naknade@mppi.hr;

putem telefaksa na broj: 01/619-66-62;

ili poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.


Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Obrazloženje odredaba Pravilnika

Zaprimljeni komentari u javnoj raspravi

Očitovanje Ministarstva na zaprimljene komentare u javnoj raspravi