Odluke

Naziv propisa
NN
God._Rbr
propisa
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sredstva za spašavanje 91/92 92_2397
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - zaštita pri radu 91/92 92_2398
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - opći propisi 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - opći propisi 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - stabilitet 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pregrađivanje 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - nadvođe 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojni uređaj 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - cjevovodi 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojevi 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - kotlovi, izmjenjivači topline i posude pod tlakom 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - rashladni uređaj 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - električna oprema 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - automatizacija 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - radiooprema 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sredstva za signalizaciju 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pomagala za navigaciju 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sprečavanje zagađivanja 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - baždarenje 71/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - kontejneri 71/94  
Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja vlasnika, odnosno korisnika brodica na motorni pogon od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama 72/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - trup 89/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita 89/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sredstva za spašavanje 89/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - teretni uređaj 89/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - zaštita pri radu i smještaj posade 89/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - prijevoz putnika 89/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - prijevoz tereta 89/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - materijali 89/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - zavarivanje 89/94  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - tankeri za kemikalije 89/94  
Odluka o koncesiji pomorskog dobra 33/95 95_0653
Odluka o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet 31/96 96_0645
Odluka o produženju roka za osnivanje lučke uprave u lukama u kojima je bio prekinut promet 36/96 96_0715
Odluka o razvrstaju luka posebne namjene 38/96 96_0762
Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka 42/96 96_0832
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - opći propisi (1999) 8099  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - trup (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - oprema trupa (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - stabilitet (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - navođe (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojni uređaj (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - cjevovodi (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojevi (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - kotlovi, izmjenjivači topline i posude pod tlakom (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - rashladni uređaj (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - električna oprema (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - automatizacija (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - radiooprema (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sredstva za signalizaciju (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pomagala za navigaciju (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sredstva za spašavanje (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - uređaj za rukovanje teretom i naprave za dizanje (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - zaštita pri radu i smještaj posade (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - prijevoz putnika (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sprečavanje zagađivanja (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - prijevoz tereta (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - metalni materijali (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - zavarivanje (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - tankeri za kemikalije (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - baždarenje (1999) 80/99  
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - kontejneri (1999) 80/99