VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 59. stavka 6. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. svibnja 1996. godine donijela

ODLUKU

O PRODUŽENJU ROKA ZA OSNIVANJE LUČKE UPRAVE U LUKAMA U KOJIMA JE BIO PREKINUT PROMET

I.

Rok za osnivanje lučke uprave u lukama otvorenim za međunarodni promet: Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik, produžuje se do 5. siječnja 1997. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-21/93-01/02
Urbroj: 5030116-96-4
Zagreb, 3. svibnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.