HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

Na temelju člana 16. alineja 4. Zakona o Hrvatskom registru brodova ("Narodne novine", br. 22/92),Upravni odbor Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Zaštita pri radu

1. Donose se tehnička pravila o izmjenama i dopunama tehničkih pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova. Dio 20 - Zaštita pri radu (ID br. 1/92)

2. Tehnička pravila iz točke 1. ove odluke, sastavnim su dijelom ove odluke, a objavljuju se u posebnom izdanju Hrvatskog registra brodova.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 3008/ 16-2

Split, 18. studenog 1992.

V. d. direktora

Igor Vidović, dipl. ing., v. r.