PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. svibnja 1996. godine donijela

ODLUKU

O RAZVRSTAJU LUKA POSEBNE NAMJENE

I.

Ovom Odlukom prema značaju za Republiku Hrvatsku, luke posebne namjene razvrstavaju se na:

- luke od značaja za Republiku Hrvatsku;

- luke od županijskog značaja

II.

Prema djelatnostima koje se obavljaju u lukama posebne namjene, one mogu biti:

- vojne luke,

- luke tijela unutarnjih poslova,

- luke nautičkog turizma,

- industrijske luke,

- športske luke,

- ribarske luke i dr.

III.

Luke od značaja za Republiku Hrvatsku su:

- vojne luke,

- luke tijela unutarnjih poslova,

- luke nautičkog turizma koje imaju kapacitet 200 vezova i veći,

- industrijske luke u koje mogu uploviti brodovi preko 1.000 GT,

- brodogradilišne luke s veličinom navoza preko 50 metara odnosno veličinom doka preko 1.000 tona nosivosti.

IV.

Luke županijskog značaja su:

- luke nautičkog turizma koje imaju kapacitet do 200 vezova,

- industrijske luke u koje mogu uploviti brodovi do 1.000 GT,

- brodogradilišne luke s veličinom navoza do 50 metara odnosno veličinom doka do 1.000 tona nosivosti,

- športske luke,

- ribarske luke.

V.

Iznimno, brodogradilišna luka koja se koristi za gradnju i remont brodova Hrvatske ratne mornarice i Ministarstva unutarnjih poslova, bez obzira na veličinu navoza ili doka, je od značaja za Republiku Hrvatsku.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-21/96-01/06
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 9. svibnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.