HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

Na temelju člana 16. alineja 4. Zakona o Hrvatskom registru brodova ("Narodne novine". br. 22/92), Upravni odbor Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sredstva za spašavanje

1. Donose se tehnička pravila o izmjenama i dopunama tehničkih pravila za gradnju pomorskih brodova. Dio 18 - Sredstva za spašavanje. (ID br. 2/92)

2. Tehnička pravila iz točke 1. ove odluke sastavnim su dijelom ove odluke, a objavljuju se u posebnom izdanju Hrvatskog registra brodova.

3. Ove odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 3008/16-1

Split, 18. studenoga 1992:

V. d. direktora

Igor Vidović, dipl. ing., v. r.