Inauguracijska konferencija Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)

Slika arhiva/nsl Atena JJC logo 11-2_14.JPG
U Bruxellesu će se 18. studenog održati Inauguracijska konferencija Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), koju organizira talijansko predsjedništvo, u suradnji s Europskom komisijom, Jadransko-jonskom inicijativom i Regijom Marche.

Konferencija je podijeljena u tri dijela:
1. Institucionalna plenarna sjednica počinje u 10 sati pozdravnim obraćanjem talijanskog ministra vanjskih poslova nakon kojeg će govore održati povjerenik Europske komisije za regionalnu politiku, povjerenik Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo te povjerenik Europske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju. Nakon toga je predviđena institucionalna panel diskusija ministara vanjskih poslova zemalja sudionica čiji će fokus biti na izazovima i prilikama u fazi buduće implementacije. U planu je i usvajanje deklaracije/izjave o Strategiji i njenoj upravljačkoj arhitekturi.
2. Tehnička plenarna sjednica počinje u 14 sati te je usmjerena na implementaciju EUSAIR („From words to action“). Predviđeno je sudjelovanje Nacionalnih kontakt točaka (Nacionalni koordinatori – NC), Koordinatora stupova i budućih članova Tematskih upravljačkih skupina te predstavnika Stalnog tajništva Jadransko-jonske inicijative.
3. Zatvoreni sastanci Tematskih upravljačkih skupina održat će se paralelno od 16.30 do 18 sati te će njima predsjedati zemlje koordinatori stupova.  Sastanak će okupiti buduće članove pet TSG-ova (TSG 1- Plavi rast, TSG 2a- Promet, TSG 2b-Energetika, TSG 3-Okoliš, TSG 4-Turizam).

Također je predviđeno održavanje pripremnog sastanka s Nacionalnim koordinatorima i Koordinatorima stupova 17. studenoga 2014.

Više informacija na http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/adriat_ionian/launch/index_en.cfm