Strateška procjena utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. - 2030. godine - osnovne informacije o ciljevima i programskim polazištima

27.09.2017.
1. SPUO Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030. (.pdf)
2. SPUO Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030 - Netehnički sažetak (.pdf)
3. SEIA Transport development Strategy (.pdf)
4. SEIA Transport development Strategy - Non-tehnical summary (.pdf)
5. Zaključak Vlade o prihvaćanju informacije o završetku prekograničnih konzultacija (.pdf)
6. Izvještaj o provedenoj SPUO (.pdf)


08.06.2017.
Obavijest o trajanju javnog savjetovanja o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030. otvoreno je  i dostupno na sljedećoj poveznici Središnjeg državnog portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard (pregled svih e-Savjetovanja).

Materijali su zbog svoje veličine i zahtjevnosti objavljeni u dva dijela i to kao:
Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja RH 2017-2030 NETEHNIČKI SAŽETAK (.pdf)
 
Strategic Environmental Impact Study of the Transport Development Strategy of the Republic of Croatia 2017-2030 (.pdf)
 
 

ODLUKA - o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske (.pdf)

ODLUKA - o sadržaju strateške studije za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske (.pdf)

Odluka o početku javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu Strategije prometnog razvoja RH 2017.-2030. (.pdf)

MZOIE mišljenje o provedenom postupku SPUO (.pdf)