Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac

Strateška procjena utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac kao preduvjet za razvoj regije - osnovne informacije o ciljevima i programskim polazištima.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), je odlukom ministra o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac (Klasa: 351-01/16-01/41, Ur.broj: 530-05-3-1-16), započelo provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Masterplan u svrhu izrade Strateške studije.

Tijelo nadležno za provođenje postupka strateške procjene Masterplana je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Nositelj projekta Masterplan je koncesijsko društvo „Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. “, koje je dana 21. studenoga 2014. godine potpisalo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt: „Masterplan za razvoj prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac kao preduvjet za razvoj regije - izrada studije izvodljivosti projekta“ s Ministarstvom.

Bespovratna sredstva potječu iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Dana 10. veljače 2015. godine potpisana je „Izmjena ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava“ kojom je definirana I. faza provedbe Projekta, odnosno izrada Masterplana. Kako bi se ostvarila cjelovitost i funkcionalnost Masterplana u skladu sa zakonskim propisima, dana 30. ožujka 2016. godine s Ministarstvom je sklopljen II. dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Masterplan za razvoj prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac, kao preduvjet za razvoj regije“ kojim je dodan novi element projekta - Izrada strateške studije procjene utjecaja na okoliš za Masterplan s rokom provedbe do 31. prosinca 2016. godine.

Sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, resorno Ministarstvo objavljuje sljedeće dokumente:
 
 
  1. Strategija / plan / program za koji se provodi SPUO - Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac (dokument Masterplana razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb-Karlovac sastoji se od privitaka 01- ZG_KA naslovnica)- link na ARZ
  2. Odluka o pokretanju postupka SPUO i izradi strateške studije 
  3. Odluka o sadržaju Strateške studije
  4. Odluka o početku Javne rasprave
  5. Strateška studija o utjecaju na okoliš- link na ARZ
  6. Ne - tehnički sažetak Strateške studije o utjecaju na okoliš  - link na ARZ
  7. Mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti SPUO Masterplana autoceste Zagreb - Karlovac
  8. Mišljenje o provedenom postupku strateške procjene (MZOiE)
  9. Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac
  10. Tablica 1. Prilog Izvješću o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za MASTERPLAN