URBAN-e

Grad Zagreb zadužen je za izradu Studije potreba za infrastrukturom i uslugama i izradu Plana mreže punionica direktno. Za samu izgradnju punionica i uspostavu informatičkih potpornih rješenja odgovorni su tehnološki partneri u projektu, uz prethodnu konzultaciju s Gradom Zagrebom. Grad Zagreb, zajedno s koordinatorom projekta i ostalim partnerima sudjeluje u izradi prijedloga poslovnog plana za daljnju implementaciju ovog tipa usluge većeg opsega, kao i za informiranje dionika i komunikaciju s nadležnim tijelima.

Petrol d.o.o. namjerava na predloženim lokacijama grada Zagreba instalirati 9 punionica od 50kW i punionica <22kW (broj i lokacije još nisu definirane).

INVESTITOR
Petrol d.o.o. Zagreb, Grad Zagreb.

VRIJEDNOST PROJEKTA
UKUPNO >>> 4.473.060 EUR / 3.802.101 EUR EU sufinanciranje;
RH >>> 1.175.576 EUR / 999.239 EUR EU sufinanciranje
.
                                                           
EU SUFINACIRANJE
Instrument za povezivanje Europe (CEF) 2016. -razina sufinanciranja od 85%.

TRAJANJE PROJEKTA
>>> 01.03.2017. do 21.12.2020..

CILJ/OBUHVAT PROJEKTA
Projektom će biti implementirane ukupno 144 punionice s priključkom Type2 i 23 multi-standardne (svaka podržavajuća CCS Combo 2, CHAdeMO, Type2) punionice za brzo punjenje kako bi se postigla učinkovita pokrivenost gradova Ljubljane, Bratislave i Zagreba. To će stvoriti 3 gradske mreže punionica i testirati nove mobilne koncepte i usluge u stvarnom životu:
- u Ljubljani i Zagrebu, GoOpti i Petrol će započeti tržišne operacije zelene ad-hoc usluge prijevoza, primjerice Uber;
- u Bratislavi, GO4 će upravljati flotom automobila kako bi ponudio električne taksije i carsharing usluge, te također ponuditi e-logistiku električnim kombijima
- u Sloveniji i Hrvatskoj, PETROL ima mrežu brojnih benzinskih postaja koje će se koristiti za dio implementacije, dodajući još do zrelosti lokacija.
Točne lokacije definirat će općine Ljubljana, Bratislava i Zagreb, koji su partneri.

GLAVNI CILJ
Ubrzati e-mobilnost, intermodalni prijevoz i usluge zelenog prijevoza
Osigurati interoperabilnost i standardizaciju urbane i dugoročne infrastrukture te otvaranje pristupa svim električnim vozilima radi stvaranja jedne integrirane mreže
Smanjiti emisiju CO2 povećanjem udjela električnih vozila u odnosu na vozila s unutarnjim izgaranjem
Omogućiti korištenje inovativnih financijskih instrumenata u fazi uvođenja
Nadopuniti mjere politike za električna vozila na gradskoj razini.

Više o projektu na >>> https://www.zagreb.hr/urban-e-projekt/122655.