NEXT-eTržište električnih vozila u istočnoj Europi trenutno je slabo razvijeno i fragmentirano, a vožnja na duljim relacijama nije moguća, što vodi do ograničenog interesa za korištenjem električnih vozila. Cilj ovog projekta je postići napredak po tom pitanju. Postavljanjem ukupno 222 multi-standard brzih punionica (50kW) i 30 ultra-brzih punionica (150-350 kW) za električna vozila uzduž važnih prometnih koridora, uključujući i neke iz Transeuropske prometne mreže (TEN-T) stvorit će se ključna infrastruktura punionica za EV u Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji i Rumunjskoj. Maksimalna udaljenost između dvije punionice iznosit će 150 kilometara.
INVESTITOR: HEP d.d., Petrol d.o.o., Tifon d.o.o.
VRIJEDNOST PROJEKTA:  UKUPNO- 22.390.000 EUR, RH- 4.897.700 EUR 
EU SUFINACIRANJE: Instrument za povezivanje Europe (CEF) – razina sufinanciranja od 85%.
TRAJANJE PROJEKTA:  početak 2017. – kraj 2020.

GLAVNI CILJ
Smanjenje ovisnosti o nafti i smanjenje emisije CO2;
Ubrzanje implementacije infrastrukture za punjenje EV električnom energijom u skladu s nacionalnim okvirima i Direktivom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva;
Integracija obnovljivih izvora energije u sveobuhvatno upravljanje mreže punjenja;
Održiva mobilnost;
Intermodalna povezivost;
Pružanje alternative vozilima s unutarnjim izgaranjem;
Prekogranična interoperabilnost središnje prometne mreže EU;
Otvorenije tržište u korist potrošača;
Gradnja stalne i isplative mreže koja osigurava mogućnost vožnje na druge pruge i preko granica.

Očekuje se postavljanje brzih punionica početkom 2018. godine, dok je postavljanje ultra brzih punionica u planu za 2019. godinu da bi se pripremili za dolazak nove generacije električnih vozila za velike udaljenosti.

HEP d.d. planira postavljanje 26 punionica od 50 kW i 4 punionice DC 150kW na lokacijama operatora INA d.d. – 3 lokacije na autocestama pod upravljanjem ARZ-a i 27 pod upravljanjem HAC-a. Tifon namjerava instalirati 3 punionice od 50kW i 2 punionice od 150kW koje će biti na autocesti pod upravljanjem ARZ-a. Petrol d.o.o. instalirat će 14 punionica od 50kW, 2 punionice od 150 kW i punionice <22kW za koje broj i lokacije još nisu definirane.
 
Više o projektu na:  https://next-e.eu/about.html