MULTI-e


 
Projekt e-mobilnosti između Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Italije dobit će 12,9 milijuna eura u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Projekt MULTI-E (Višestruke inicijative za gradski i dugotrajni promet - električni i CNG) usmjeren je na elektrifikaciju gradskih i regionalnih autobusnih linija i vrijedan je ukupno 64,5 milijuna eura. To je jedan od 49 projekata koje Europska komisija predlaže za 695,1 milijuna eura ulaganja u održivu i inovativnu prometnu infrastrukturu u Europi.

Slovenska energetska tvrtka Petrol koordinator je projekta MULTI-E, kojim će se razviti mreža javno dostupnih električnih i SPP punionica.

Projekt je fokusiran na baltičko-jadranski koridor, s produžetkom do Zagreba duž Sredozemnog koridora i Rajne-Dunava u Slovačkoj. Europska komisija navela je da je projekt usklađen s temeljnim prioritetima TEN-T, posebno kohezijom, dekarbonizacijom, interoperabilnošću i multimodalnošću.

Petrol d.o.o. projektom razvija mrežu javne infrastrukture za punjenje električnih vozila na platoima pratećih uslužnih objekata na koncesijskom području Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., dio autoceste A1 od čvora Lučko do čvora Bosiljevo 2, A6 i A7.


TRAJANJE PROJEKTA
>>> 2018. – 2023.

VRIJEDNOST PROJEKTA
>>> 23.321.175 EUR


Više o projektu na >>> http://www.meaning-project.eu/wp-content/uploads/2018/10/6-PETROL-MULTI-E-ZG.pdf.