EAST-e

Postavljanjem ukupno 57 multi-standardnih brzih punionica (50kW) za električna vozila na području Kohezijskih zemalja - Hrvatske (27 punionica), Slovačke (15) i Češke (15), širi se i nadopunjuje postojeća mreža punionica u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Slovačkoj i Češkoj te se omogućuju prekogranična putovanja u 11 zemalja – od Atlantika i Sjevernog mora do Sredozemlja i na istok, prema Poljskoj, Ukrajini i BiH.

Projekt je fokusiran i na intermodalnost (kombiniranje više vrsta prijevoza) na 20 lokacija zračnih luka (Zagreb, Prag, Bratislava) i željezničkih kolodvora. U RH implementirat će se 27 multi-standard rapidnih punionica (50kW) na visokofrekventnim TEN-T temeljnim i sveobuhvatnim lokacijama.

INVESTITOR
HEP d.d.

VRIJEDNOST PROJEKTA
UKUPNO >>> 5.948.000 eura / 5.055.800 EU sufinanciranje;
RH >>> 1.909.332 eura / 1.622.932 eura EU sufinanciranje
.
                    
EU SUFINACIRANJE
Instrument za povezivanje Europe (CEF) 2015. -razina sufinanciranja od 85%.

Sufinanciranje projekta od strane INEA-e nakon potpisivanje GA
40% avansno;
40% nakon prvog izvještajnog razdoblja;
20% nakon podnošenja završnog izvješća;
osiguravanje vlastitog udjela financiranja;
plan investicije kroz godine.

TRAJANJE PROJEKTA
>>> ožujak 2016. – kraj 2018.

GLAVNI CILJ
Smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima i ublažavanje negativnih učinaka tih goriva na okoliš;
Ubrzanje tržišta kako bi se povećala potražnja za električnom energijom i korištenje infrastrukture;
Razrada propisa i najbolje prakse u implementaciji infrastrukture;
Stalno razvijanje i nadograđivanje infrastrukture za punjenje
.

OPIS PROJEKTA
HEP d.d. kao nositelj projekta u Republici Hrvatskoj, instalirat će 27 punionica od 50 kW (26 punionica na kojima je operator lokacija INA d.d. i jednu punionicu na Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb. Od navedenih 27 punionica, 13 punionica će biti na autocestama (8 punionica na autocestama kojima upravlja HAC i 5 punionica na autocestama kojima upravlja ARZ).

Više o projektu na >>> http://easte.eu/