Ravnatelji uprava i pomoćnici ministra

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za ravnatelje uprava imenovani su:
 
Nina Perko, Uprava pomorstva
Duška Kunštek, Uprava unutarnje plovidbe
Siniša Orlić, Uprava sigurnosti plovidbe
Krešo Antonović, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Damir Šoštarić, Uprava za EU fondove i strateško planiranje
Melita Štrbić, Uprava za proračun i financije


U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture pomoćnik ministra je:
 
Mario Madunić, Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju