dr. sc. Duška Kunštek

Rođena 24. siječnja 1973.
Rastavljena, troje djece
 
Obrazovanje:
2003. - 2010. Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet / Doktor znanosti

2000. - 2003. Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet / Magistar znanosti

1992. - 1998. Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet / diplomirani inženjer građevinarstva

1987. - 1991. Matematičko - informatička  gimnazija, Sarajevo

Profesionalna karijera:
2018. -           Republika Hrvatska / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava unutarnje plovidbe

2000. -           Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hidrotehniku / nositelj nekolicine kolegija i asistent na Zavodu za hidrotehniku, voditelj stručnih projekata, stručnjak u projektiranju i izvođenju vodnih inženjerskih građevina, priprema svih vrsta i razina projekta vezanih za upravljanje vodama

1998. - 2000. Hrvatske vode / Zagreb / Projektant na projektu budućeg višenamjenskog kanala “Dunav – Sava”

Akademsko djelovanje:
Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata:
- Projekt budućeg višenamjenskog kanala “Dunav – Sava”, kao dio kombiniranog  prometnog koridora Dunav – Jadran (unutarnji plovni put/željeznički promet), te glavnim infrastrukturnim projektom "Strategije razvoja Republike Hrvatske".
- The environmental impact on design and dimensioning of water works - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Republika Hrvatska
- Measurements Of Soil Erosion Production on the Investigation Plots "Abrami" On Flysch In Central Istria / Croatia

Disertacija na temu:
Unaprjeđenje parametarskih metoda za proračun otjecanja informatičkom tehnologijom


Sudjelovanje na znanstvenim konferencijama
- International Conference Erosion and Torrent Control as a Factor in Sustainable River Basin Management, Faculty of Forestry, Belgrade, 2007
- 3rd international scientific symposium Corridor Vc as Euro-regional connection on the traffic route baltic sea - Central Europe - Adriatic sea, Osijek, Hrvatska, 05-07. 10.2006.
- 10th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Hrvatska, Šibenik, 04.09.2007.,
- Ninth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering / Nachtnebel H.P. (ur.). - Ottenstein : BOKU-University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna , 2005
- The Seventh IAHS General Assembly in Foz do Iguacu, Foz do Iguacu, Brazil, 03-09.04.2005,
- VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Bratislava, Slovačka, 05 - 09. 10. 2003.,
- 3rd International Workshop on Research on Irrigation and Drainage, Skopje, MAKEDONIJA, March 19, 2003
- International Conference on Port and Maritime R & D and Technology, Singapur,2001
- 7th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Gdanjsk, Poljska, 10-12 2001
- The International Thematic Scientific Symposium – INTEGRATION OF MULTIPURPOSE DANUBE – SAVA CANAL INTO EUROPEAN TRAFFIC CORRIDORS, Thematic Scientific Symposium, Vukovar, 2007
- The 23th Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Belgrade, National Committee of Serbia for the International Hydrological Programme of UNESCO, 2006,


Zaduženja vezana za održavanje nastave:
Docent:
2014. -            Nositelj izbornog kolegija “Hidrotehnika u poljoprivredi” (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hidrotehniku)

2012. -            Nositelj kolegija “Hidrotehničke melioracije 1” (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hidrotehniku)    

2012. -            Nositelj izbornog kolegija “Hidrotehničke melioracije 2” (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hidrotehniku)

2012. -            Nositelj izbornog kolegija “Biološke vodogradnje” (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hidrotehniku)

1998. -            Nositelj izbornog kolegija “Projektiranje u hidrotehnici" (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hidrotehniku)

Asistent istraživač i viši asistent:
2005. -            Održavanje auditornih i konstruktivnih vježbi iz kolegija “Mehanika tekućina” na 2. godini preddiplomskog studija, Katedra za temeljnu hidrotehniku, Zavod za hidrotehniku, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2001. -            Održavanje informatičkih tečajeva svih softvera i hardverske podrške specijaliziranih za probleme upravljanja vodama vezanih za građevinsku struku za sve studente preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija

2002. - 2005.  Održavanje auditornih i konstruktivnih vježbi iz kolegija “Hidromehanika” na 2. godini preddiplomskog studija, Katedra za temeljnu hidrotehniku, Zavod za hidrotehniku, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1998. - 2012.  Održavanje predavanja, auditornih i konstruktivnih vježbi iz kolegija “Osnove hidrologije (Hidrologija 1) ” na 2. godini preddiplomskog studija, Katedra za temeljnu hidrotehniku, Zavod za hidrotehniku, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u stručnim tijelima: 
Hrvatsko društvo građevinskih inženjera, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatsko hidrološko društvo, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu

Ostale vještine:
Microsoft Office: Excel, Word, Power Point; Word Perfect Office 9/10: Word Perfect, Quattro Pro, Presentation, – sva izdanja, Corel Draw i Corel Photo Pain Shop – sva izdanja, Autocad 2010, 2012, i Raster design, ArcMap 10.0, HYDRIGIS, ARC View 8.1.2, ARC Info 7.1.2 ,HEC-HMS, 3.4, HEC – GEO HMS 3.0, EPANET, MIKE URBAN, HEC RAS razvijen od strane hidrološkog centra US Army Corps of Engineers
 
Strani jezik:

Engleski jezik