Prijava nepravilnosti

„Svaki zaposlenik treba prijaviti sve nepravilnosti koje otkrije ili sumnju na prijevaru. Ako se uoči nepravilnost, potrebno je obavijestiti osobu za nepravilnosti u okviru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a to je dužnosnik za nepravilnosti, odnosno službenik za nepravilnosti.

Nepravilnost se može prijaviti pomoću svih sredstava komuniciranja (osobno, telefonski, elektronskom poštom, faksom) ili anonimno Dužnosniku za nepravilnosti i/ili Službeniku za nepravilnosti.  Kod prijave nepravilnost ispunjava se
Obrasca za prijavljivanje nepravilnosti prema naputku i šalje se na adresu elektronske pošte: nepravilnosti@mppi.hr, kojom će upravljati osobe za nepravilnosti.


Opći upiti (npr. u vezi s načinom prijavljivanja nepravilnosti) mogu se uputiti na adresu: antikorupcija@mppi.hr  o državnim službenicima.

Zakonom (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08) svaki zaposlenik je zaštićen i neće snositi nikakve negativne posljedice zbog prijavljivanja nepravilnosti za koje sumnja da možda uključuju njihove nadređene.

Sve o sprečavanju otkrivanje, izvješćivanje i postupanje s nepravilnostima propisano je Smjernicama za sprečavanje, otkrivanje, izvješćivanje i postupanje s nepravilnostima u kontekstu nacionalnih sredstava/zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj.