Spašavanje 8 članova posade na 12 metarskoj jedrilici