MINISTAR KOMADINA S PREDSTAVNICIMA EIB-a O SUFINANCIRANJU PROJEKATA U ŽELJEZNICI