DVIJE PONUDE ZA DVIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NA LOKACIJI OTOK SV. KATARINA-MONUMENTI