IPA 2008: ODRŽANA SVEČANOST PRIMOPREDAJE 16 VOZILA ZA INSPEKCIJU CESTOVNOG PROMETA I PROMETNU POLICIJU