JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - VIŠE RADNIH MJESTA

 
PRIJAVE - s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (do 8. prosinca 2016. godine) od dana objave Javnog natječaja na web - stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb; s naznakom: "ZA NATJEČAJ"

- OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA (.pdf)
- PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
- SADRŽAJ TESTIRANJA TE  PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE (.pdf)

18.01.2017.
- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)

24.01.2017.

27.01.2017.
 
01.02.2017.

01.02.2017.
- POZIV NA TESTIRANJE (.pdf)

07.02.2017.