Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C2.3.R4-I2.01 Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture