Uredništvo mrežne stranice

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću
Služba za odnose s javnošću

Kontakt web - redakcije
info@mmpi.hr
tel. 01 3784 594