Uredništvo mrežne stranice

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Web - uredništvo:
-
Kristina Koščević, viša stručna savjetnica, web - administratorica
Andrea Klanac, viša stručna savjetnica, članica web - uredništva
Goran Škec, viši stručni savjetnik, član web - uredništva
Vjekoslav Gregurić, viši stručni savjetnik, član web - uredništva

Kontakt web - redakcije:
Verica Katalenić, administrativna referentica
tel.:  01 3784 555; 01 3784 594
faks: 01 3784 521
e-mail: info@mmpi.hr