Kontakti za upite novinara

Kabinet ministra
Ivana Škarić, glasnogovornica
ivana.skaric@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; 01 3784 521

Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću
Služba za odnose s javnošću

-

Verica Katalenić, administrativni referent
verica.katalenic@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; 01 3784 555;

Andrea Klanac, viša stručna savjetnica
andrea.klanac@mmpi.hr
te.: 01 3784 578

Kristina Koščević, viša stručna savjetnica
kristina.koscevic@mmpi.hr
tel.: 01 3784 579

Goran Škec, viši stručni savjetnik
goran.skec@mmpi.hr
tel.: 01 3784 537; faks: 01 3784 521

Vjekoslav Gregurić, viši stručni savjetnik
vjekoslav.greguric@mmpi.hr
tel.: 01 3784 582; faks: 01 3784 521

Novinarski upiti
press@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; 01 3784 521