Kontakti za upite novinara

Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću
Služba za odnose s javnošću


Novinarski upiti
press@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; 01 3784 525