Provedba Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture slijedom zahtjeva Središnjega državnog ureda za razvoj digitalnog društva, provelo je procjenu pristupačnosti sadržaja, objavljenih na mrežnoj stranici Ministarstva, u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon), kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koje se nalazi na adresi https://mmpi.gov.hr, i ne obrađuje informacije iz drugih organizacija i pravnih osoba (zavodi, agencije, pravne osobe i trgovačka društva) u djelokrugu resorne nadležnosti.

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište https://mmpi.gov.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom, iz razloga neusklađenosti koje su prethodile zakonskoj odredbi, a isti su navedeni u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
- neke slike i grafička rješenja nemaju pridružen prikladni opis, jer su kao takove migrirane u novo poslovno okruženje prije srpnja, odnosno, kolovoza 2018. i 2019. godine, ili unutar mrežnog sjedišta za određene sadržaje tog tipa nisu bila dostupna adekvatna tehnička rješenja;
- postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip;
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, sukladno kadrovskim i vremenskim mogućnostima i ograničenjima
.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 9. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samo-procjene Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izjava je zadnji put preispitana 8. rujna 2020. godine, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastavno će redovito ažurirati ovu Izjavu, temeljem rezultata usklađivanja sadržaja sa zakonski propisanim parametrima, uz obrazloženje razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Za sada nije uspostavljena kontakt e-adresa, pomoću koje bi korisnici komunicirali sve upite vezano uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, s obzirom da već objavljeni kontakt podatci web – uredništva, adekvatno ispunjavaju zadaću pravodobnog komuniciranja sa korisnicima. Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na mrežnoj stranici redovito objavljuje i ažurira popis službenika, članova web – uredništva, sa svim pripadajućim kontaktima https://mmpi.gov.hr/uvjeti-koristenja-76/urednistvo-mrezne-stranice-91/91, kojima se korisnici ove mrežne stranice mogu obratiti ukoliko primijete neusklađeni sadržaj, kao i sve druge nepravilnosti ili nedostatke u sadržaju mrežne stranice.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnih sektora, sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti i ove mrežne stranice, a korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.