JAVNI POZIV (PRIJEVOZNICI) - za provedbu mjere pomoći pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19


Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 (.pdf)

Javni poziv (.pdf)

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora (.docx)


Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora
 
U okviru daljnjih mjera potpora uslijed pandemije COVID-19 Vlada RH je dana 01. srpnja 2021. godine donijela Odluku o usvajanju Programa potpora male vrijednosti kao pomoć najugroženijim djelatnostima iz prometnog sektora.
 
Temeljem novih sektorskih potpora Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture danas je objavilo Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19., kao mjeru jednokratne državne potpore malih vrijednosti prometnom sektoru.
 
Navedeni Program za cilj ima nadoknadu dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja onim poduzetnicima koji su tokom 2020., odnosno 2021. godine pretrpjeli pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu u iznosu od najmanje 75%.
 
Sukladno provedenim analizama resora utvrđeno je kako su djelatnosti koje zadovoljavaju gore navedene uvjete sljedećih NKD oznaka:
 
Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39), Pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10), Djelatnost putničkih agencija (NKD 79.11), ako su povezane s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja te Djelatnost organizatora putovanja (turoperatori) (NKD 79.12), ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja
 
Državne potpore malih vrijednosti sukladno ovom Programu dodjeljuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a za što je u Državnom proračunu osiguran iznos od 60.000.000,00 kuna.
 
Navedene potpore bit će isplaćene jednokratno u skladu s raspisanim Javnim pozivom kojim se detaljno definiraju kriteriji za odabir poduzetnika, potrebna dokumentacija, prihvatljivi troškovi poslovanja i drugi uvjeti koje poduzetnici moraju ispuniti kako bi bili korisnici potpora iz navedenog Programa.

Sukladno Javnom pozivu br. 1 za provedbu mjere pomoći pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19 dokumentacija koju dostavljaju obrtnici je sljedeća:
- knjiga primitaka i izdataka ili obrazac P-PPI Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti, PDV obrasci (ukoliko je poduzetnik u sustavu PDVa).
 
Javni poziv kao i rezultati istoga bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama. Potpore iz Programa dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.
 
Napominjemo kako se prijave za Javni poziv zaprimaju na sljedeće email adrese:
 
  • Za poduzetnike NKD 49.39 - Ostali kopneni prijevoz putnika na email: povremeniprijevoz.covid@mmpi.hr
  • Za poduzetnike NKD 50.10.- Pomorski i obalni prijevoz putnika, NKD 79.11 - Djelatnost putničkih agencija ako su povezane s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja te NKD 79.12 Djelatnost organizatora putovanja ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja na email: brodari.covid@mmpi.hr

29.11.2021.
Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli sredstva za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19 u 2021. godini (.pdf)

04.11.2021.
Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli sredstva za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19 u 2021. godini (.pdf)

05.10.2021.
Odluka o raspodjeli sredstva za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19 u 2021. godini (.pdf)