JAVNI POZIV - za sudjelovanje u programu osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti

Slika http://www.mppi.hr/default.aspx?id=4691

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta i Pomorski fakultet u Rijeci, kao nositelj Programa osposobljavanja i usavršavanja za revizora cestovne sigurnosti u Republici Hrvatskoj (Suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Klasa: 340-03/16-04/32 Urbroj: 530-05-3-2-1-17-5) u daljnjem tekstu: Nositelj programa, na temelju članka 70.a Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014) i članka 12. stavaka 1. i 4. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti ("Narodne novine", br. 16/2016, u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI

koji će se održati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Berislavićevoj 6 u Zagrebu. Zainteresirani kandidati moraju svoje prijave dostaviti elektroničkom poštom na adresu revizori@hkitpt.hr ili poštom na adresu „Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta“, Kušlanova 2, 10000 Zagreb ili na adresu „Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet u Rijeci“, Studentska ulica 2, 51000 Rijeka, najkasnije do petka 15. rujna 2017. godine uz naznaku/naslov: Prijava za sudjelovanje na programu osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti.

Detaljne informacije o uvjetima i načinima prijave priložene su u datoteci.

PRILOG

Javni poziv (.pdf)
Prijavni obrazac (.docx)
Program osposobljavnja (.pdf)
Program usavršavanja (.pdf)
Provjera kandidata (.pdf)
Suglasnost Ministarstva (.pdf)