JAVNI NATJEČAJ

- za imenovanje pet članova Vijeća Agencije za civilno zrakoplovstvo - prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za javni natječaj za člana Vijeća Agencije za civilno zrakoplovstvo« - rok za prijavu na natječaj istekao 5. travnja 2012. godine