RJEŠENJE O PRIJMU – u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Glavno tajništvo / Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove / Služba za informatiku i komunikacije / ODJEL ZA KOMUNIKACIJE - temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 60 od 19. lipnja 2019. godine

NAPOMENA
dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana (4.10.2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave