POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA - koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / Uprava sigurnosti plovidbe / LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK – temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 65 od 5. srpnja 2019. godine

- PRVA, DRUGA FAZA TESTIRANJA I INTERVJU - održat će se 1. listopada s početkom u 9.30 sati u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, Vukovarska 16, Dubrovnik